بهترین های ادبیات پرتغال

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های پرتغال و نویسندگان پرتغالی
 کتاب بانکدار آنارشیست و دریانورد

کتاب بانکدار آنارشیست و دریانورد

اثر فرناندو پسوا از انتشارات هرمس


 کتاب پلنگ های کافک

کتاب پلنگ های کافک

اثر موآسیر اسکیلر از انتشارات نشر چشمه


 کتاب نوت بوک

کتاب نوت بوک

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات نشر ثالث


 کتاب توقف در مرگ

کتاب توقف در مرگ

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات جمهوری


 کتاب کتاب دلواپسی

کتاب کتاب دلواپسی

اثر فرناندو پسوا از انتشارات نگاه


 کتاب قصه جزیره ناشناخته

کتاب قصه جزیره ناشناخته

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات مرکز


 کتاب بلم سنگی

کتاب بلم سنگی

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات هاشمی


 کتاب دفتر یادداشت

کتاب دفتر یادداشت

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات مروارید


 کتاب مرد-اسب

کتاب مرد-اسب

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات یوبان


 کتاب سفر فیل

کتاب سفر فیل

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات گل آذین